RULES

 1. Dilarang mempromosikan RF Lain di dalam game RF HELIUM.
  Penalty: Baned Permanent
 2.  
 3. Dilarang memanfaatkan segala macam bug (kecuali bug leveling).
  Penalty: Banned 7 hari, melakukannya lagi = Permanent .
 4.  
 5. Dilarang menggunakan illegal program / software (3rd party) di dalam game.
  Penalty: Baned Permanent + Block IP Address
 6.  
 7. Dilarang Provokator di dalam game.
  Penalty: Baned Permanent
 8.  
 9. Penghinaan dan ancaman ke GM / mengatas namakan GM.
  Penalty: Baned Permanent
 10.  
 11. Dilarang menggunakan patch RF lain selain patch RF HELIUM .
  Penalty: Baned Permanent
 12.  

  [RULES ARCHON & ALL CONSUL]
  Archon/Dewan yang tidak war 3x berturut turut = CPT 0 (tidak ada peringatan)
  [RULES WAR SELAMANYA]
  » Bangsa yang menang akan di serang oleh 2 bangsa
  » Apabila WAR FAILURE = di tentukan oleh Archon masing2

PERATURAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU, KEPUTUSAN ADALAH MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DI GANGGU GUGAT.